Är det göteborgare som jobbar med rubrikerna på Text TV?

Gurra G ställer frågan i en tweet:

Hela texten kommer här:

    • 115 SVT Text Fredag 04 dec 2015 INRIKES PUBLICERAD 4 DECEMBER

      Pris för höghastighetståg skenar

      Kostnaden för höghastighetståg i Sverige blir nästan 90 miljarder dyrare än beräknat, enligt Trafikver- ket. Bygget uppskattas nu kosta 256 miljarder kr, skriver Dagens Nyheter. En stor kostnad är sättningen av spåren, så att marken inte ska kunna sjunka, samt att banan inte får ha några ändringar i höjd- eller sidled. Bygget kan bli ännu dyrare. I beräk- ningarna ingår inte stationsbyggnader och spår från kommuner som ska kunna nå stambanan. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700