Stort!

Eller högt, rättare sagt! Ganska högt… För att vara i Sverige, alltså.

https://www.texttv.nu/100/arkiv/sida/11262257/

fjall