Skogen växer sämre – av älgars matvanor


    • 110 SVT Text Måndag 28 dec 2015 INRIKES PUBLICERAD 28 DECEMBER

      Älgens matvanor hotar skogen

      Älgens matvanor riskerar att hota delar av den svenska biologiska mångfalden i skogen. Värst drabbas tallplateringar, enligt en samman- ställning från Skogsstyrelsen. -Mer än hälften av tallstammarna i Götaland är skadade av vilt. Väldigt få markägare i dag vågar sätta andra trädslag än gran av rädsla att få det uppätet, säger Christer Kalén, vilt- specialist, till Sveriges Radio Ekot. Älgarnas, och till viss del även rådjurens, betande får skogen att växa sämre och leder till minskad biologisk mångfald. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700