Regnumret 3JOH22A är inte ok på en bil. Men förstår du varför?

I Varberg har en person fått nej på sin beställning av nytt registreringsnummer. Anledningen? Personen ville ha kombinationen “3JOH22A”, som helt enkelt blev för mycket för Transportstyrelsen. Men kan du se varför den kombination det inte är ok?

Jo, vänder man på bokstäverna så går det att utläsa ordet “asshole”.

    • 129 SVT Text Torsdag 08 sep 2016 LANDET RUNT * Varberg

      3JOH22A på nummerplåten ej okej

      Transportstyrelsen säger nej till Varbergsbon beställning av nytt registreringsnummer. Den teckenkombi- nation du begärt kan uppfattas som stötande", skriver myndigheten. Registreringsnumret som mannen vill ha kan vid en första anblick mest se ut som en brokig samling bokstäver och siffror utan särskild innebörd - 3JOH22A. Spegelvänt träder dock ett mer begripligt budskap fram. Enligt myndighetens regler får inte en fordonsskylt utformas så att den kan bedömas medföra olägenhet eller väcka anstöt. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700