TV3 och TV6 stänger ner sin text Text-TV

Idag nås vi via Twitter av information att TV3 och TV6 stänger ner sin Text TV den 1 oktober 2016.

Vad vi vet så har inte SVT Text TV några liknande planer.

Nyheten postade även på TV3:s Facebooksida: