Drönare otippad hjälp i kampen mot tjuvfiske

Överfiskning i Medelhavet kan komma att stoppas med hjälp av drönare:

  • 132 SVT Text Tisdag 09 feb 2016 UTRIKES PUBLICERAD 9 FEBRUARI

   EU: Drönare i kampen mot tjuvfiske

   Så gott som alla fiskarter i Medelha- vet överfiskas fortfarande, trots att de decimerats sedan årtionden tillba- ka. Nu överväger EU att ta nya, krea- tiva lösningar som drönare och rymd- teknologi till hjälp mot tjuvfisket. Vissa fiskbestånd är på väg mot utarm- ning, sade Karmenu Vella, EU-kommissi- onär för miljö-, havs- och fiskefrågor i dag. Sammantaget är 93 procent av bestånden överutnyttjade, enligt Vella som citeras av AP. Vella föreslår nu att EU använder drö- nare för att spåra och gripa tjuvfis- kare på bar gärning. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700

Snart kan det vara mer plast än fisk i haven

Bara 34 år kvar till år 2050! Och om vi fortfarande slänger plast i naturen kan det gå såhär illa:

  • 133 SVT Text Onsdag 20 jan 2016 UTRIKES PUBLICERAD 20 JANUARI

   Mer plast än fisk i haven 2050

   Om spridningen av plast i naturen fortsätter öka i nuvarande takt kommer det finnas mer plast än fisk i haven, mätt i vikt, år 2050, enligt en rapport från välgörenhetsorganisatio- nen Ellen MacArthur Foundation. Produktionen av plast har ökat från 15 miljoner ton 1964 till 311 miljoner ton 2014. 2050 beräknas en femtedel av all olja som produceras gå till produktion av ny plast. Bara 14 procent av alla plastförpack- ningar återvinns. Minst åtta miljoner ton plast hamnar varje år i haven, enligt rapporten. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700