Drönare otippad hjälp i kampen mot tjuvfiske

Överfiskning i Medelhavet kan komma att stoppas med hjälp av drönare:

    • 132 SVT Text Tisdag 09 feb 2016 UTRIKES PUBLICERAD 9 FEBRUARI

      EU: Drönare i kampen mot tjuvfiske

      Så gott som alla fiskarter i Medelha- vet överfiskas fortfarande, trots att de decimerats sedan årtionden tillba- ka. Nu överväger EU att ta nya, krea- tiva lösningar som drönare och rymd- teknologi till hjälp mot tjuvfisket. Vissa fiskbestånd är på väg mot utarm- ning, sade Karmenu Vella, EU-kommissi- onär för miljö-, havs- och fiskefrågor i dag. Sammantaget är 93 procent av bestånden överutnyttjade, enligt Vella som citeras av AP. Vella föreslår nu att EU använder drö- nare för att spåra och gripa tjuvfis- kare på bar gärning. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700