Skriva för hand gör att du minns mer än om du skrev på dator


    • 123 SVT Text Onsdag 27 apr 2016 INRIKES PUBLICERAD 27 APRIL

      Skriva för hand gör minnet gott

      Att skriva för hand har sina fördelar - det förbättrar minnet. Den slut- satsen drar forskare efter att ha låtit 36 personer i åldrarna 19-54 år komma ihåg en lista med ord efter att ha skrivit dem på tre olika sätt. Orden skrevs antingen med penna och papper, på ett tangentbord eller på en surfplatta. Det visade sig att person- erna kom ihåg listan med ord signifi- kant bättre när de skrevs för hand. Forskarna, verksamma vid Universitetet i Stavanger i Norge, tror därför att det kan finnas kognitiva fördelar med att skriva för hand. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700