Kyrkobröllop utan Gud för många


    • 115 SVT Text Fredag 12 jun 2015 INRIKES PUBLICERAD 11 JUNI

      Många vill ha kyrkbröllop utan Gud

      Var tredje präst i Svenska kyrkan har blivit ombedd att hålla igen på pratet om Gud vid vigselgudstjänster, skriver Kyrkans tidning, som gjort en enkät bland kyrkoherdar och komministrar. 216 präster har svarat på enkäten. Skillnaden är stor mellan olika stift. I Luleå stift hade inte en enda av de svarande blivit ombedd att tona ner det kristna budskapet, medan nästan varannan i Linköping fått frågan. Prästerna har oftast kunnat motivera varför kristna inslag ingår i en kyrklig vigsel - men ibland har de föreslagit borgerlig vigsel i stället. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700