Ponny bajsade på äldreboende – läkare kräver häststopp i äldrevården


    • 129 SVT Text Onsdag 21 okt 2015 LANDET RUNT * Laholm

      Läkare kräver häststopp i äldrevård

      Ponnyer på äldreboende kan förvisso vara trevligt - men ur hygiensynpunkt klart olämpligt, anser smittskyddslä- kare Mats Erntell, Region Halland, sedan äldreboendet Randerslund i Ränneslov låtit ponnyerna Felix och Lisa hälsa på de boende. Det är SVT Nyheter Hallands inslag som fått Erntell att reagera. I ett brev till Laholms kommun kräver han att man omedelbart upphör med hästar inomhus på äldreboenden. Felix och Lisa lyckades med att, för- utom att väcka gamla minnen till liv, lämna en hög efter sig på golvet. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700