Vårdnadstvist om katt avgjord – efter fem år


    • 108 SVT Text Fredag 30 okt 2015 INRIKES PUBLICERAD 30 OKTOBER

      Lång vårdnadstvist om katt avgjord

      En fem år lång vårdnadstvist om en i dag 13 år gammal katt har avgjorts av Svea hovrätt. En mormor tvingas därför lämna tillbaka katten till sitt 25-åriga barnbarn. Flickan fick kattungen 2002 av sin mamma och styvpappa. När hon några år senare inte kunde ta hand om katten ombads mormodern göra det, skriver Dagen juridik. När flickan var 20 år ville hon ha tillbaka katten. När mormodern sade nej stämde flickan henne. Tingsrätten gick på mormoderns linje, men hov- rätten ändrar nu domen. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700