Norges domedagsvalv ska…domedagssäkras!

Mänsklighetens sista reserv är hotad.

    • 136 SVT Text Lördag 22 okt 2016 UTRIKES PUBLICERAD 22 OKTOBER

      Domedagsvalv ska domedagssäkras

      Norge vågar inte längre lita på permafrosten vid "domedagsvalvet" på Svalbard. Den jättelika fröbanken måste nu klimatsäkras. Åtta år efter invigningen har Frö- hvelvet, som är det norska namnet på banken, ungefär 900.000 djupfrysta fröer från hela världen. De ska utgöra en sista reserv för mänskligheten vid olika typer av katastrofer. Men klimatkatastrofen kommer redan krypande. Därför måste valvet byggas om och förstärkas i höst, bl.a för att säkerställa att vatten från snö- smältning inte tränger in. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700