Fortkörande schimpans gäckar dalapolisen!


    • 129 SVT Text Torsdag 08 dec 2016 LANDET RUNT * Ludvika

      "Schimpans" gäckar dalapolisen

      En person iförd schimpansmask har fångats på farkamera vid ett stort antal tillfällen när hen framfört sitt fordon i otillåtna hastigheter. Vid ett tillfälle körde personen mer än 30 km/h för snabbt - tillräckligt för att mista körkortet. Polisen står dock maktlös eftersom en fortkörare måste identifieras med 100 procents säkerhet för att kunna fällas. Det största problemet är dock inte fortkörningen utan att personen ut- sätter både sig själv och andra tra- fikanter för stor olycksrisk när ved- erbörande drar på masken i hög fart. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700